Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Förekomst av alger eller så kallade cyanobakterier och de gifter (toxiner) som vissa av arterna kan producera analyseras normalt inte i badvatten. En anledning är att förekomsten kan variera snabbt beroende på väderförhållanden vilket gör det svårt att få en uppfattning om aktuell förekomst genom provtagning. Analyserna är dessutom komplicerade och dyra.

Kommunerna bedömer förekomsten av alger i samband med provtagning för bakterieanalys några gånger per säsong men de badande bör även göra en egen bedömning i samband med bad.

Läs mer om alger genom Havs- och vattenmyndighetens information om algblomning, samt Folkhälsomyndighetens information om algtoxin.

För information om algsituationen i svenska havsområden, finns information hos Länsstyrelsernas informationscentraler och SMHI.

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljöer, bland annat algblomningar.

Publicerad: 2019-06-24
Sidansvarig: Webbredaktion