Vilka sjukdomar och symtom kan du få av badvatten?

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Algblomning

Vid algblomning kan det finnas alger i vattnet som utsöndrar gifter (toxiner) vilket kan ge besvär efter bad.

För mer information se Havs- och vattenmyndighetens information om algblomning, samt Folkhälsomyndighetens information om algtoxin.

Badklåda

Badklåda, som även benämns som simmarklåda, vattenloppor, eller cerkariedermatit, är en ofarlig och självläkande åkomma. Badklåda medför kliande bett som påminner om myggbett. Dessa orsakas av parasiter som kan finnas i sötvattensjöar och i bräckt vatten. På sommaren kan gynnsam vattentemperatur göra så att stora mängder cerkarier bildas.

Om badklåda upptäcks på en badplats rekommenderas det att kommunen informerar allmänheten. En kommun behöver däremot inte stänga badplatsen eller avråda från bad, även om det kan göras om kommunen anser det lämpligt.

Se Folkhälsomyndighetens information om badklåda.

Vibrioinfektioner

Vibriobakterier finns naturligt i framförallt bräckt vatten och växer till när vattentemperaturen ökar upp till 20 °C. När koncentrationen av bakterierna är höga kan de orsaka sårinfektioner och allvarliga blodinfektioner (även kallad badsårsfeber) om du badar med större öppna sår. Vibriobakterier kan också orsaka lindrigare infektioner som öroninfektion och mag-tarminfektion.

Se Folkhälsomyndighetens information om badsårsfeber.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2021-07-09
Sidansvarig: Webbredaktion