Vid vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt bad­vatten­kvalitet, vad betyder det?

Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad. Då görs en sammanvägd bedömning av alla analysresultat för badet från de senaste fyra åren enligt kraven i badvattenförordningen som baseras på ett EU-direktiv. Klassificeringen är alltså en historisk bedömning av badvattenkvaliteten, som också ger en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt.

Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.

Klassificeringen ska skyltas på badet under kommande badsäsong. Det finns symboler framtagna för de olika vattenkvaliteterna som är gemensamma för hela EU. Läs mer om EU-bad.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2016-05-27
Sidansvarig: Webbredaktion