Vem tar prov och hur ofta?

Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av bakterier vid EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Den första mätningen görs ofta under juni månad.

Kommunen skickar vattenprovet till ett labb för analys. Analysen tar flera dagar. När kommunen fått ett provresultat rapporterar de till webbplatsen Badplatsen. Det görs så snart som möjligt och senast tio arbetsdagar efter provtagningen. Där kan sedan allmänheten se status för vattenkvaliteten vid senaste provtagningen.

Om resultatet visar på otjänligt vatten bör kommunen avråda från bad. Det görs på webbplatsen Badplatsen, med skyltar vid badplatsen och ibland via information på kommunens egen hemsida.

Eftersom det dröjer några dagar mellan provtagning och analysresultat så är senast tagna provresultatet inte en garanti för att vattenkvaliteten är god. Vilken klassificering din badplats brukar få är en vägledning till hur ofta vattnet har höga bakteriehalter. Hör av dig till din kommun om du är osäker på om det är okej att bada.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2016-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion