Vad är det kommunen mäter i vattnet och varför?

Vid provtagning av EU-bad mäts vattentemperaturen och det görs en okulär bedömning av om det är algblomning i vattnet.

Genom laboratorieanalys undersöks om vattenprovet innehåller bakterierna Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur.

Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som du kan bli sjuk av.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2016-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion