Badplatser och badvatten

Vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information om din specifika badplats. Kommunerna står för provtagning och insamling av data som ligger till grund för informationen.

Sök efter badplatser i kartan

Stäng karta

Kontaktinformation

Frågor om badplatser från allmänheten

Kontakta din kommun om du har frågor gällande:

  • provtagning vid en badplats,
  • om det går att bada
  • eller vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten
Logotyp HaV.

Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen

Havs- och vattenmyndigheten
Tel: 010-698 60 00
E-post: badvatten@havochvatten.se

Folkhälsomyndigheten. Logotyp.

Frågor om smittskydd

Folkhälsomyndigheten
Tel: 010 - 205 20 00
E-post: badplatsen@folkhalsomyndigheten.se

Badplatsens administrativa sidor

Badplatsens administrativa sidor kan kommunerna logga in och administrera prover och badplatser.

Om insamling av information om badvattenkvalitet

Det är kommunerna som lägger information om varje EU-bad på webbplatsen Badplatsen om bland annat provtagning, algblomning med mera. Provtagning sker främst under badsäsong.

Läs mer om EU-bad här.

Rapporterade provtagningsresultat granskas av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

HaV ansvarar för föreskrifter och vägledning till kommuner i badvattenfrågor. Arbetet sker utifrån EU:s badvattendirektiv i svensk lag genom badvattenförordningen.

I kartan hittar du

  • badvattenkvalitet – badets klassificering samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet.
  • uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
  • badplatsens läge och om det är ett EU-bad
  • ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära din badplats. Läs mer om miljögifter på Naturvårdsverkets hemsida.