Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten

Badplatsen – badplatser och badvattnets kvalitet

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun.


Öppna karta och sök efter badplatser i ett nytt eget fönster

I kartan hittar du

  • badvattenkvalitet – badets klassning samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet.
  • uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
  • badplatsens läge och om det är ett EU-bad
  • ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära din badplats.

Läs mer om miljögifter på Naturvårdsverkets hemsida.

Om insamling av information om badvattenkvalitet

Det är kommunerna som lägger information om varje EU-bad på webbplatsen Badplatsen om bland annat provtagning, algblomning med mera. Provtagning sker främst under badsäsong.
Läs mer om EU-bad här.

Uppgifterna i kartan kvalitetssäkras av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

HaV ansvarar för föreskrifter och vägledning till kommuner i badvattenfrågor. Arbetet sker utifrån EU:s badvattendirektiv i svensk lag genom badvattenförordningen.

Kontaktinformation – frågor om lagstiftning kring badvattenkvalitet

Katarina Vartia
Tel: 010-698 66 01
E-post: badvatten@havochvatten.se

Kontaktinformation – frågor om smittskydd

Anneli Carlander, Folkhälsomyndigheten
Tel: 010-205 24 61
E-post: badplatsen@folkhalsomyndigheten.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten

Publicerad: 2015-06-08
Uppdaterad: 2016-05-13

Sidansvarig: Webbredaktionen