Vitling (Merlangius merlangus)

I Sveriges omgivande vatten finns vitling främst i Skagerrak och Kattegatt men den kan sporadiskt uppträda i Öresund och södra Östersjön.

Vitling. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker under januari–juli på 30–100 meters djup. Rom och yngel är pelagiska.

Vandringar

Arten uppehåller sig som ung intill kusten och vandrar därefter ut i havet.

Ålder vid könsmognad

Fisken blir könsmogen vid en ålder av 2–3 år.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs rapporten
Publicerad:
4 februari 2020

I resursöverikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Maximal ålder och storlek

20 år. Längd upp till 70 centimeter. Vikter upp till 3 kilo har förekommit.

Biologi

Lever på djup mellan 5 och 70 meter ovanför lerblandade sandbottnar. Kan uppträda såväl i stim som enstaka. Lever av småsill, skarpsill, tobis och kräftdjur.

Fiskeregler

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Fångstområde för vitling. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för vitling.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion