Svartbuksrocka

Hitta på sidan

Nos långt utdragen. Enfärgad, mörkt brun ovan och under. En rad med minst 30 taggar längs svansens mittlinje. Från Kattegatt finns en rapport om ett exemplar fångat mellan Skagen och svenska kusten i november 1928.

Svartbuksrocka. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Nos spetsig, långt utdragen. Vingarnas framkant tydligt inåtbuktande. Ovansidan är mestadels slät, med sträva hudtänder främst på delar av huvudet och längs skivans framkant. Kan ha en rad med 4–10 taggar längs ögonens innerkant. Undersidan är täckt av små hudtänder.

Ovansidan är enfärgat mörkt gråbrun eller brun med svart-markerade slemporer. Undersidan är mörkbrun med tydliga slemporer och täckt av ett tjockt, svart slemlager. Stora exemplar av svartbuksrocka har en rad med 30–52 taggar längs svansens mittlinje. Ibland är dessa mycket slitna och svåra att se. På små exemplar kan antalet taggar vara mycket litet vilket ökar förväxlingsrisken med plogjärnsrocka. 1–3 taggar mellan de väl åtskilda ryggfenorna.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Djupvattenart. Funnen i fjordar och längs kontinentalbranten på 200–1420 m djup. Artens biologi är i stort sett okänd. Äggläggande.

Förekomst

Svartbuksrockan beskrevs från Trondheimsfjorden i Norge, därav dess vetenskapliga namn. Känd från södra Island och Vestfjorden i Norge söderut till Kanarieöarna. Även funnen i västra Medelhavet.

Osäkert om arten är funnen i Västerhavet. Från Kattegatt finns en rapport om ett exemplar fångat mellan Skagen och svenska kusten i november 1928. Exemplaret finns inte bevarat och arttillhörigheten har därför inte gått att bekräfta.

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion