Vilka fiskebåtar får tråla efter strömming innanför trålgränsen?

De områden som kallas trålfiskeområden (också kallade inflyttningsområden) är några mindre områden runt Sveriges kust med speciella regler i varje område. Får man ett tillstånd att fiska i ett trålfiskeområde gäller tillståndet i ett begränsat trålfiskeområde. Tillståndet innebär är alltså ingen generell rätt att fiska innanför trålgränsen.

De trålfiskeområden innanför trålgränsen där det bedrivs mest fiske är räkfiske i Gullmarsfjorden och siklöjefiske i Bottenviken.

I området Blå Jungfrun – Häradsskär – Hävringe – Landsort i Östersjön är det endast tillåtet med fiske efter sill/strömming, men bifångster av skarpsill får behållas. Trålen får inte ha mindre maskor är 32 millimeter, och fartygen måste vara under 24 meter med en motorstyrka under 450 kW. Fisket får heller inte bedrivas närmare land än 1 000 meter, eller 500 meter från ö eller skär. Mellan fyra och tio fartyg har årligen haft tillstånd att fiska i området.

Havs- och vattenmyndigheten kan, om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, göra undantag från villkoren om maskstorlek, fartygslängd och maskinstyrka. Sedan 2021 har inga trålare över 24 meter haft tillstånd att fiska i området.

Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion