Hur mycket sill/strömming får de småskaliga kustfiskarna fiska av kvoterna?

Det småskaliga kustfisket bedrivs inom ramarna för det som kallas kustkvot. Det gäller mindre trålare, fiske med mindre vadredskap samt allt fiske med så kallade passiva redskap. Dessa fartyg fiskar på en gemensam kvot som inte är fördelad på fartygsnivå.

Kustkvoterna är alltid prioriterade. Utgångspunkten är att kustkvoterna ska vara tillräckliga för att undvika fiskestopp under året och dessutom göra det möjligt att utöka fisket. Inom kustkvoterna kan fisket i princip bedrivas utan begränsningar av fångsten.

Det görs också särskilda satsningar på pelagiska fiskefartyg som får extratilldelning av fisk när man endast fiskar och landar i Östersjön. (Pelagiskt fiske är när man fiskar efter stim i det som kalls den fria vattenmassan.) I norra Östersjön avsätts fem procent av den totala kvoten till dessa satsningar, den så kallade regionalkvoten. För skarpsill i Östersjön utgör 10,6 procent av kvoten regional extratilldelning och för sill/strömming i Egentliga Östersjön uppgår den regionala extratilldelningen till 14,6 procent av kvoten.

Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion