Hur jobbar ni på HaV för att ha koll på strömmingsfisket?

När det gäller fisket efter strömming i Östersjön så beslutar EU om regler för hur, när, var och med vilka redskap man får fiska och hur mycket fisk som får tas upp. Kompletterande regleringar införs nationellt. Biologiska underlag för dessa beslut beställer EU från Internationella havsforskningsrådet, ICES. HaV:s uppdrag är att se till att EU-besluten efterlevs i svenskt fiske.

Vårt uppdrag är att reglera fisket. Det innebär att vi ska fördela den kvot Sverige fått mellan olika fiskesegment. Vi ger tillstånd och fiskelicens för fiskefartyg, samt kontrollerar landningar så att fångsterna kan avräknas mot kvoterna för respektive art. Kustbevakningen ansvarar för kontroll till havs under pågående fiske.

Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion