Det finns tydligen gott om strömming, men den är småväxt. Är inte det ett tecken på att kvoterna har satts för högt?

Det kan finnas flera orsaker till att strömmingen är småväxt, men den faktor som påverkar populationerna och storleksfördelningen av sill/strömming mest är fisket.

  • Fisket på ett bestånd minskar normalt mängden och andelen stora individer. Målet för dagens förvaltning är att fiskemöjligheterna ska sättas utifrån mål om maximal hållbar avkastning (MSY). Dock kan fiske i enlighet med MSY göra att ett bestånds storleksstruktur förskjuts mot mindre storlekar om fisket riktar sig mot större och äldre individer.
  • Lokala lekbestånd kan ge en variation i tillgången på sill/strömming mellan olika kuststräckor. Ett flertal forskningsinstitutioner jobbar på uppdrag av HaV med att ta fram genetiska data som kan ge mer information om lokala lekbestånd.
  • Betåndet av gråsäl har vuxit kraftigt de senaste årtiondena och den relativa påverkan från sälen har därmed ökat. Säl tar långt mindre sill/strömming än fisket, men sälarna äter framförallt de stora strömmingarna. Det saknas undersökningar om hur säl påverkar bestånden av sill/strömming. Det varierar troligen både över tid och på olika platser.
Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion