Hur jobbar ni på HaV för att ha koll på fisket?

När det gäller fisket efter strömming i Östersjön så beslutas regler för hur, när, var och med vilka redskap man får fiska och hur mycket fisk som får tas upp av EU med kompletterande reglering som införs nationellt. Biologiska underlag för dessa beslut beställer EU från Internationella Havsforskningsrådet, ICES. HaV:s uppdrag är att se till att EU-besluten efterlevs i svenskt fiske.

Publicerad: 2020-05-18
Uppdaterad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion