Hur jobbar ni på HaV för att ha koll på fisket?

När det gäller fisket efter strömming i Östersjön så beslutas regler för hur, när, var och med vilka redskap man får fiska och hur mycket fisk som får tas upp av EU med kompletterande reglering som införs nationellt. Biologiska underlag för dessa beslut beställer EU från Internationella Havsforskningsrådet, ICES. HaVs uppdrag är att se till att EU-besluten efterlevs i svenskt fiske.

In till 4 nautiska mil (1 nautisk mil är 1 852 meter) från den svenska kusten har svenska, danska och finska fartyg tillträde. I utbyte har svenska fartyg tillträde till danska och finska vatten. En ändring av detta, med en utflyttning av trålgränsen, kräver förhandling och beslut på EU-nivå och måste baseras på hållbara vetenskapliga underlag.

Publicerad: 2020-05-18
Sidansvarig: Webbredaktion