Sexbågig kamtandhaj

Hitta på sidan

Storvuxen haj med sex gälspringor. Saknar främre ryggfena. Har bara påträffats en gång i svenska vatten; väster om Måseskär i Bohuslän i september 1998.

Sexbågig kamtandhaj. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Sexbågig kamtandhaj är en stor och kraftigt byggd haj med brett huvud och relativt kort och trubbig nos. Munnen är stor och rundad. De stora gröna ögonen sitter framför munnen.

Förekomsten av 6 långa och tätt sittande gälspringor gör den unik bland de arter som är funna i Västerhavet. Saknar den främre ryggfenan. Stjärtfenans övre lob tydligt längre än den undre. Liten, tydligt avsatt ändflik på stjärtfenan. Färgen är mörkgrå till gråbrun med ljusare undersida. Ofta med en ljus rand längs sidolinjen.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Djupvattensart. Lever normalt på djup mellan 200 och 1100 m, men är funnen åtmin-stone ner till 2500 m. I samband med födseln kan honorna samlas kustnära, och yngre exemplar uppträder ofta på grunt vatten. Den uppehåller sig både bottennära och i den fria vattenmassan. Föder levande ungar.

Förekomst

Förekommer spritt men lokalt i samtliga hav utom i polarområdena. Mycket sällsynt gäst i Danmark och Norge (ett tiotal fynd). Har bara påträffats en gång i svenska vatten; väster om Måseskär i Bohuslän i september 1998.

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion