Nordlig hundhaj

Hitta på sidan

Bakre ryggfenan är mycket större än analfenan.
Saknar taggar framför ryggfenorna. Huvuddelen av fynden är gjorda i Skagerrak, men arten är vid ett tillfälle funnen i norra delen av Öresund.

Nordlig hundhaj. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Nordlig hundhaj har slank kropp och lång nos. Ögon ovala med undre blinkhinna. De sitter högt upp på huvudet. Markerat ögonbryn. Över
näsöppningarna finns tydliga hudflikar. Främre ryggfenan endast något högre än den bakre, börjar över bakre delen av bröstfenan.

Bakre ryggfenan betydligt större än den relativt långt bak sittande analfenan. Stjärtfenan är asymmetrisk, den övre loben är betydligt större än den undre och har en tydlig ändflik. Saknar taggar framför ryggfenorna. Ovansidan är brun- till gråaktig med små vita prickar på ryggen och övre delen av kroppsidan. I sällsynta fall kan prickarna saknas. Undersidan är ljus.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Nordlig hundhaj lever över sand- och grusbottnar ner till 100 m djup, sällsynt ner till 350 m. Specialist på att äta kräftdjur – den lever huvudsakligen på simkrabbor och andra större kräftdjur. Föder levande ungar.

Förekomst

Sydlig art med huvudförekomst söder om de Brittiska öarna. Sällsynt gäst i Nordsjön. Mycket sällsynt gäst i danska och svenska vatten. Huvuddelen av fynden är gjorda i Skagerrak, men arten är vid ett tillfälle funnen i norra delen av Öresund.

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion