Näbbrocka

Nos utdragen i en tydlig spets. Två rader med 35–58 taggar från svansen och upp på ryggen. Från Sverige finns rapporterade, men ej bekräftade, fångster från Gullmaren (1907) och Västra Hamneskär (1937)

Näbbrocka. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Buktande framkant på vingarna. Nos utdragen i en tydlig spets. Observera att vissa hanar av vitrocka kan vara mycket lika en näbbrocka i formen. Ovansidan täckt av kraftiga hudtänder. En rad med ungefär 8 taggar längs innerkanten av varje öga. På nacken finns en central rad med 3–9 kraftiga taggar. Svans med två rader med 35–58 taggar på vardera sidan mittlinjen.

Yngre individer dessutom med en rad med ungefär 13 taggar centralt på svansen. Längs svansens sidor finns rader med mindre taggar. De båda ryggfenorna sitter tätt tillsammans utan taggar mellan. Främre delen av undersidan är täckt av hudtänder. Ovansidan är grå och undersidan vit. Unga individer kan ha ett mönster av ljusare tvärband.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Näbbrockan lever främst på hårdbotten på djup större än 200 m. Funnen på djup mellan 20 och 550 m. Artens biologi är mycket dåligt känd. Äggläggande.

Förekomst

Utbredningsområdet sträcker sig från Medelhavet och Nordafrikas norrut till Brittiska öarna. Arten är sällsynt i Nordsjön, och antalet bekräftade fynd i Danmark och Norge är litet. Från Sverige finns rapporterade, men ej bekräftade, fångster från Gullmaren (1907) och Västra Hamneskär (1937).

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion