Kolja

Hitta på sidan

Kolja (Melanogrammus aeglefinus) lever i Nordatlanten och i svenska vatten främst i Skagerrak och Kattegatt men kan sporadiskt uppträda i Öresund och södra Östersjön.

Kolja. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Lek

Leken sker under mars–maj i fritt vatten på 100–150 meters djup. Ägg och larver är lever i den fria vattenmassan. Tidigare lokala lekbestånd har nästintill försvunnit från den svenska kusten.

Vandringar

Kolja lever i den fria vattenmassan under första halvan av livet och transporteras med strömmarna från västra Skottland till Nordsjön som ägg och larver och tillbaka som ungfisk. Vuxen kolja anses vara mer stationär. Vid lek vandrar koljan ut till Nordsjöns och Skagerraks djupbassänger där salthalten är högre.

Ålder vid könsmognad

Fisken blir könsmogen vid 2–3 års ålder.

Maximal ålder och storlek

Koljans maximala ålder är 20 år. Kolja med längder över 1 meter och med vikt närmare 20 kg har fångats.

Biologi

Kolja lever utanför kusterna, på sand-, ler- och grusbottnar på 10–200 meters djup. Koljan äter främst havsborstmaskar, musslor och ormstjärnor.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion