Klorocka

Hitta på sidan

Kort, trubbig nos. Tydligt rundade vingar. En rad med 11–19 stora kloformade taggar med räfflad bas längs svansen och upp på ryggen. Arten reproducerar sig i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. 

Klorocka. Ilustration.

Ilustration: Linda Nyman

Nosen är kort och trubbig. Kroppskivan är rundad med runda vingspetsar. Hela ovansidan är täckt med vassa hudtänder och små taggar. Alla taggar med räfflad nederdel. Längs svansen och upp på ryggen finns en rad med 11–19 stora klolika taggar. Längs ögats innerkant sitter 3–4 större taggar och på skuldrorna ytterligare 2 taggar.

Taggarna längs svansen har oval bas medan övriga har stjärnformad bas. 0–1 tagg mellan de vanligtvis tätt sittande ryggfenorna. Ovansidan är gråbrun med mer eller mindre tydliga fläckar. Yngre individer är brokigare än äldre. Undersidan är slät och vit med enstaka små mörka fläckar.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Klorockan lever kustnära på sand-, grus- och lerbottnar. Arten är som vanligast på 50–100 m djup, men det finns rapporter från mellan 18 och 1200 m. Äggläggande.

Förekomst

Nordlig art med huvudförekomst i norra Atlanten och Norra Ishavet. Utbredningsområdet sträcker sig ned till de Brittiska öarna. Arten reproducerar sig i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Förekommer regelbundet i sydvästra Östersjön och har vid något enstaka tillfälle hittats i Gdanskbukten i sydöstra Östersjön.

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion