Harr

Hitta på sidan

Harren (Thymallus thymallus) är huvudsakligen en nordlig art men finns även söderut, till exempel i Klarälvens vattensystem och Vättern. I sällsynta fall kan individer från Klarälven fångas i Vänern.

Harr. Illustration.

Illustration av Wilhelm von Wright

Förr fanns bestånd av harr i Motala ström och Lagan, men de har försvunnit i samband med vattenkraftutbyggnaden. Harren finns även på kusten från Norrbotten och ned till norra Gästrikland.

Harren finns spridd över Europa, framför allt i Alperna, men även i Danmark och England samt i vårt närområde. Harren lever i kalla, klara och syrerika älvar samt strömmar, sjöar men även i brackvatten.

Visste du att...

Ordet harr betyder närmast "den gråaktiga" och kommer från fornnordiskan. Harren har en svag doft av timjan, därav dess latinska namn (Thymallus).

Utseende

Arten känns lätt igen på den höga ryggfenan. Harren kan bli 60 cm med en maxvikt på 3,5 kg. Vanligen stöter man dock på bestånd där de största individerna är upp till 40–50 cm.

Tillväxten är snabb de första tre åren, 10 cm per år, men minskar sedan till 3–5 cm per år i och med att fisken blivit könsmogen.  Fisketrycket på harr är ofta stort och endast få stora individer brukar därför förekomma.

Annat​

Födan utgörs av insekter, kräftdjur och fiskar. Leken sker på grunt vatten tidigt om våren. I små bäckar är det vanligt att ungarna tillbringar endast en kort tid i vattendragens nedersta del, för att efter någon vecka vandra ut till sel och sjöar.

Harren är en mycket populär sportfisk. Eftersom den ofta fångar insekter vid ytan fiskas den ofta med fluga, men den nappar också på drag. I Vättern förekommer så kallat utterfiske efter harr där man kan ha 20–30 flugtafsar släpande efter båten.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion