Håkäring

Hitta på sidan

Storvuxen haj med små fenor och små ögon. Väldigt grova hudtänder. I Sverige har den påträffas i Skagerrak och i Kattegatt söderut till Kullen.

Håkäring. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Näst efter brugden är håkäringen vår största fisk. Kroppen är kraftig och nosen kort och svagt rundad. Rygg-, bröst- och bukfenor är små och analfena saknas. Ögonen är små med blå iris.

De allra flesta håkäringarna har en upp till 6 cm lång parasitisk hoppkräfta som sitter fast på ögonen och som så småningom gör att deras syn blir kraftigt nedsatt. 5 gälspringor. Färgen varierar från ljust brun med mörkbruna fläckar till mörkt grå med svarta fläckar till nästan svart. Undersidan lika mörk som ovansidan.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Håkäring är känd för sin stillsamma livsstil. Den hittas sällan i områden där vattnet är varmare än 5 °C. Arten jagar från ytan och ner till 2600 m djup. Studier av märkta individer visar att arten under vissa omständigheter företar mycket långa vandringar samtidigt som andra individer uppehållit sig inom mycket begränsade områden under lång tid. Föder levande ungar.

Förekomst

Vidsträckt utbredning i norra Atlanten och Arktis. Sällsynt gäst i Västerhavet. I Sverige har den påträffas i Skagerrak och i Kattegatt söderut till Kullen.

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion