Gråhaj

Hitta på sidan

Bakre ryggfenan lika stor som analfenan. Saknar taggar framför ryggfenorna. Arten uppträder regelbundet i Nordsjön och förmodligen tämligen regelbundet även i Skagerrak och Kattegatt. 

Gråhaj. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Kroppen är slank med lång, konisk nos. Ögonen är stora och citronformade med en undre blinkhinna. Den främre ryggfenan är mer än dubbelt så hög som den bakre, och börjar bakom bröstfenan.

Den bakre ryggfenan är bara något större än analfenan och placerad rakt ovan denna. Stjärtfenans övre lob är betydligt större än den undre och har en tydligt avsatt ändflik. Saknar taggar framför ryggfenorna. Ovansida gråbrun utan vita prickar, undersida vit. Små ungar (< 60 cm) har svarta spetsar på rygg- och stjärtfenorna samt vita bakkanter på bröstfenorna.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Lever ner till 550 m djup, oftast nära bottnen men även i fria vattenmassan. Precis som pigghajen delar gråhajen upp sig i ålders- och könssegregerade stim.

Kan vandra i stim med pigghaj. Arten genomför långa säsongsbundna vandringar söderut från de norra delarna av utbredningsområdet. Föder levande ungar.

Förekomst

Arten uppträder regelbundet i Nordsjön och förmodligen tämligen regelbundet även i Skagerrak och Kattegatt. Tillfälligt rapporterad från Öresund och Bälten samt ner till sydvästra Östersjön. Gråhajen rapporteras sällan från svenska vatten men eftersom den ofta går i stim med den snarlika pigghajen är den antagligen en vanligare gäst än vad rapporterna visar.

Publicerad: 2018-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion