Darrocka

Hitta på sidan

Rund kropp med rak framkant. Enfärgat mörkbrun. Kort och tjock svans med två ryggfenor och en stjärtfena. I Sverige har arten påträffats en gång vid Hållö utanför Bohuskusten.

Kroppsskiva rund med rak framkant. Ögonen och spruthålen sitter nära noskanten. Spruthål med släta kanter. Kort svans med två ryggfenor. De båda ryggfenorna sitter väl åtskilda och den främre ryggfenan är tydligt större än den bakre.

Darrocka. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Stor och kraftig stjärtfena. Huden är slät både
på ovan- och undersidan. Färgen på ovansidan varierar men är vanligtvis mörkbrun. Undersida vitaktig med mörkbruna kanter på vingarna.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Liknande art

Marmorerad darrocka Torpedo marmorata är funnen i Danmark och Norge. Ovansidan är brun eller gråbrun, och tydligt marmorerad. Längs spruthålets kanter finns 7 utskott. Ryggfenor ungefär likstora. 

Ekologi

Bottenlevande. Uppträder kustnära, vanligtvis på mellan 10 och 150 m djup, har hittats ner till 800 m. Dagtid lever darrockan nedgrävd i sanden,
men den är en god simmare och rör sig nattetid ofta i den fria vattenmassan.

I motsats till övriga rockor som simmar med hjälp av vingarna använder den stjärtfenan. Arten kan avge kraftiga elektriska stötar på flera hundra volt som den använder för att bedöva sina byten. Föder levande ungar.

Förekomst

Sydlig art, sällsynt gäst i Nordsjön. Funnen vid några få tillfällen i Danmark. I Sverige har arten påträffats en gång vid Hållö utanför Bohuskusten. Ej rapporterad från Norge.

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion