Blåhaj

Hitta på sidan

Blå ovansida, vit undersida. Kroppen är slank och nosen lång. Bröstfenor långa, smala och skärformade. Mycket sällsynt gäst i Skagerrak och Kattegatt, främst under september–december.

Långsträckt och smäcker haj. Ovansida mörkblå. Flanker klarblå kontrasterande mot vit undersida. Kroppen lång och slank med långt utdragen nos. Ögon stora, runda och svarta.

Blåhaj. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Bröstfenor långa och skärformade. Främre rygg-fenan relativt låg. Bakre ryggfenan är lika stor som analfenan och placerad rakt ovan denna. Stjärtfena asymmetrisk med tydligt större övre lob.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Lever i fria vattenmassan från ytan ner till ca 600 meter. Uppträder i storleks- och könsseparerade grupper.

Företar långväga vandringar; individer som har fångats och märkts utanför Nordamerikas kust har följt Golfströmmen österut till Europa, förflyttat sig söderut längs Europas och Nordafrikas kuster för att sedan följa Ekvatorialströmmen västerut till Karibiska havet. Föder levande ungar.

Förekomst

Arten förekommer spritt över tropiska och varma delar av världshaven. Mycket sällsynt gäst i Skagerrak och Kattegatt, främst under september–december.

Publicerad: 2018-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion