Nytt om fiskeregler 1 juli 2021

Hitta på sidan

Laxfisket - uppdaterad information

Här kommer fiskenytt om laxreglering igen men vi har uppdaterat informationen om undantagen från landningsskyldigheten.

Här följer en kort beskrivning av några nyheter för i år.

På sidan om laxfiske hittar du mer detaljerad information.

Starttider

Startdatum för 2021 års laxfiske är följande:

 1. Söder om latituden 62 55 N: start 1 april
 2. Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni
 3. Torneälvs havsområde: start 17 juni, kl. 12.00
 4. Umeälvens fredningsområde: start 1 juli

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län, men inte i Umeälvens fredningsområde.

Laxkvoten för 2021

Laxkvot per område

Område

Antal laxar

Delområde 31*

19 000

Umeälvens fredningsområde

2000

Delområde 30

7 000

Delområde 22-29

200

* Laxfisket i delområde 31 kan stoppas när kvoten närmar sig 15 000 laxar för att enbart tillåtas i terminalfiskeområdena runt Lule älv och Skellefte älv, för att slutligen stoppas helt när 19 000 laxar är uppfiskade.

Två nya redskap

Två nya redskapskoder införs för fångstrapportering. För fångstrapportering vid fiske med laxfälla ”push-up” försedd med vittjanpåse införs redskapskoden 846. För fångstrapportering vid fiske med strömmingsryssja ”push-up” försedd med vittjanpåse införs redskapskoden 838.

Undantag från landningsskyldigheten

Från den 1 januari 2021 upphörde det tidigare undantaget från landningsskyldigheten vid fiske av lax med fast redskap att gälla. EU kommissionen beslutade den 22 juni 2021 att medge undantag från landningsskyldigheten för lax med fasta redskap med hög överlevnad vid frisläppande men med vissa begränsningar av hur mycket lax som får frisläppas.

Det innebär att landningsskyldigheten inte gäller för lax som fångas i fasta redskap som är skonsamma där fångsten innesluts i en fast nätkasse som ryssjor, fiskfällor, storryssjor/bottengarn och push up fälla som försetts med vittjanpåse. Lax som fångas med push up fälla med redskapskod 845 omfattas inte av undantaget.

EU-kommissionens förordning om undantag från landningsskyldigheten träder inte i kraft förrän i slutet av augusti 2021 men HaV gör bedömningen, att bestämmelserna i förslaget bör tillämpas från den 22 juni 2021. Undantaget gäller fram till den siste december 2023 varefter EU-kommissionen kommer att begära in vetenskaplig dokumentation om hög överlevnad för ett nytt beslut om vilka redskap som kan medges undantag från landningsskyldigheten.

Mer utförlig information om kvoter och regler finns på hemsidan.

Sida om aktuella fiskestopp

Där hittar du även kontaktinformation.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2021-02-16

  Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU Aqua tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige, och gör bedömningar om hur fisket bör utvecklas för att vara hållbart.

 2. Aktuellt 2021-02-09

  Ett brett åtgärdspaket som innehåller allt från att se över fredningsområden och trålgränser till att ta fram ny kunskap – det presenterar nu Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Syftet är att ge sillen/strömmingen i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken ökat skydd.

 3. Aktuellt 2021-01-07

  29 förlorade fiskegarn med en sammanlagd längd av nästan 16 kilometer och en vikt på nära 5,5 ton. Det har åtta yrkesfiskare med lika många båtar samlat upp från havsbotten mellan Öland och södra Skåne under 2020. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har finansierat draggningarna. De syftar till att befria havsbotten från förlorade fiskeredskap – så kallade spökgarn.

Publicerad: 2021-07-01
Uppdaterad: 2021-07-02
Sidansvarig: Webbredaktion