Nyhetsbrev om restaurering i vatten 8 december 2023

Nyhetsbrev restaurering december 2023

I detta nyhetsbrev informerar vi bland annat om nyheter från Norge och EU och tipsar om filmserie och internationella samarbeten.

Vattendrag.

Foto: Christina Lindhagen / Havs- och vattenmyndigheten.

NORCE (Norwegian Research Centre – laboratorium för sötvattenekologi och inlandsfiske) har tagit fram en handbok för restaurering av vattenmiljöer. Handboken ska bidra till att förmedla kunskap om åtgärder för förbättring av den fysiska miljön i bäckar och älvar.

Den 1 november anordnade Norges miljödirektorat i samverkan med norska Vannforeningen det årliga seminariet om restaurering av vattendrag och våtmarker. Presentationer och filmade föredrag hittas här.

Har du inte sett tv-serien Fiskarnas rike är det hög tid. Martin Falklinds prisade filmserie kastar ljus över hur skadade våra vattenmiljöer faktiskt är, men visar också på goda möjligheter att vända utvecklingen till det bättre och återskapa värden i sjöar, vattendrag och hav. Filmserien går nu att se via Svt play

I Klarälven pågår sedan flera år tillbaka storskalig restaurering efter skador som uppstod i samband med flottningsepoken. Läs mer om projektet och håll utkik på Havs- och vattenmyndighetens webb efter fler exempel på hur Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11) gör nytta ute i verkligheten.

Sista chansen att söka medel från Open Rivers Programme för utrivning av dammar. Projekt som leder till att minst 10 km vattendrag blir fritt strömmande igen är särskilt efterfrågade. Deadline för ansökan är 8 december 2023.

Den 29 november röstade EU-parlamentets miljöutskott med klar majoritet igenom det kompromissförslag om en ny restaureringslag som parlamentet och rådet har förhandlat fram. Innan lagen kan klubbas av medlemsländerna i rådet sker en sista omröstning i plenum i EU-parlamentet i början av 2024.

EU-projektet Eco Advance syftar till att hitta och samla framgångsfaktorerna i vattenvårdsprojekt. För att kunna göra det vill projektet ta del av erfarenheter från olika restaureringsprojekt runt om i Europa. Läs mer på hemsidan om du vill vara med och bidra med erfarenheter från egna projekt.

På International Day for Disaster Risk Reduction den 12 oktober anordnade bland annat organisationen Wetlands International ett interaktivt webbinarium för att lyfta det trängande behovet av att skala upp våtmarksrestaurering för att minska risken för översvämning och torka. Presentationer går att ta del av i efterhand här.

Nätverket Trans-European Swimways Network (TEN-S) vill lyfta fram problemen kring fiskars möjlighet till fria vandringsvägar, i syfte att koppla samman fiskar, vattendrag och människor över gränserna i Europa. Organisationer såväl som individer som intresserar sig för vandrande fiskar kan ansluta sig till nätverket, läs mer här.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

    I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-07-06

    I detta nyhetsbrev i semestertider blir vi påminda om baksidan av heta sommardagar och lämnar besvärande nyheter om den viktiga restaureringslagen.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-03-10

    I detta nyhetsbrev informerar vi om stöd till lokalt åtgärdsarbete, ny rapport om torrfåror, analys av redovisade åtgärder och ny film om nyttan med restaurering.

Publicerad: 2023-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion