Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 4 april 2022

Hitta på sidan

Välkomna till LEVAs inspirationsdagar i Enköping 20-21 juni

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Enköpings kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVAs inspirationsdagar 2022.

Grävskopa gräver ur dike.

Åtgärder på gång i Enköpings kommun. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Äntligen kan vi börja ses igen, så passa på att delta i detta uppskattade erfarenhetsutbyte! Under måndagen gör vi en fälttur där vi tittar på genomförda åtgärder under guidning av Enköpings kommun.

Målgrupp är lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete. Vi välkomnar också deltagare som har uppdrag att stödja lokala aktörer i deras åtgärdsarbete såsom länsstyrelser och nationella myndigheter.

Läs mer och anmäl dig.

Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete - digital grundutbildning 26 april

LEVA ordnar digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 26 april. Sista anmälningsdag är 19 april.

Uppföljande workshop om samverkansprocesser blir preliminärt 25 augusti i Göteborg. Mer information kommer. Du kan också se HaVs kalender där information läggs ut i maj.

Havs- och vattenforum 18-19 maj

Årets tema är vatten i landskapet. Konferensen är i Göteborg men du kan även delta via länk. Läs mer och anmäl dig.

LEVA-Lokalt engagemang för vatten kommer både ha information på stora scenen samt ha en utställning om stödfunktionen och arbetssättet, och där kan du träffa projektgrupp samt åtgärdssamordnare.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-03-23

    Under 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare. De har haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare. Sammanlagt har de sökt över 250 miljoner kronor i bidrag till åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-02-18

    LEVA ordnar digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 26 april. Utbildningen kommer följas upp av en workshop där datum ännu inte är bestämt.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-01-31

    Åtgärdssamordnaren Per Ask ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Tavelåns delavrinningsområden som rinner direkt till Tavlefjärden.

Publicerad: 2022-04-04
Sidansvarig: Webbredaktion