Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 4 april 2022

Hitta på sidan

Välkomna till LEVAs inspirationsdagar i Enköping 20-21 juni

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Enköpings kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVAs inspirationsdagar 2022.

Grävskopa gräver ur dike.

Åtgärder på gång i Enköpings kommun. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Äntligen kan vi börja ses igen, så passa på att delta i detta uppskattade erfarenhetsutbyte! Under måndagen gör vi en fälttur där vi tittar på genomförda åtgärder under guidning av Enköpings kommun.

Målgrupp är lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete. Vi välkomnar också deltagare som har uppdrag att stödja lokala aktörer i deras åtgärdsarbete såsom länsstyrelser och nationella myndigheter.

Läs mer och anmäl dig.

Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete - digital grundutbildning 26 april

LEVA ordnar digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 26 april. Sista anmälningsdag är 19 april.

Uppföljande workshop om samverkansprocesser blir preliminärt 25 augusti i Göteborg. Mer information kommer. Du kan också se HaVs kalender där information läggs ut i maj.

Havs- och vattenforum 18-19 maj

Årets tema är vatten i landskapet. Konferensen är i Göteborg men du kan även delta via länk. Läs mer och anmäl dig.

LEVA-Lokalt engagemang för vatten kommer både ha information på stora scenen samt ha en utställning om stödfunktionen och arbetssättet, och där kan du träffa projektgrupp samt åtgärdssamordnare.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2022-04-04
Sidansvarig: Webbredaktion