Aktuellt 18 november 2022

Hitta på sidan

Världstoalettdagen – gör det osynliga synligt

Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I år är grundvattnet i fokus.

illustration på toalettens koppling till grundvattnet

Grundvattnet är i fokus på världstoalettdagen i år - gör det osynliga synligt.

Grundvatten av god kvalitet - ett miljökvalitetsmål

Grundvatten av god kvalitet är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, som är en del i Sveriges genomförande av de globala hållbarhetsmålen. Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvatten eftersom grundvatten förr eller senare blir ytvatten.
Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. Fler grundvattenresurser behöver därför skyddas utöver de områden där det redan finns.

händer fångar vatten som flödar ur en vattenpump

Foto: Natalie Greppi.

Vad har toan med grundvattnet att göra?

Idag lever nästan hälften av jordens befolkning helt utan toalett eller med toaletter av dålig kvalitet som både förstör människors hälsa och förorenar miljön. Otillräckliga sanitetssystem sprider mänskligt avfall i floder, sjöar och mark och förorenar vattenresurserna under våra fötter.
I Sverige har alla idag tillgång till toalett, men hur det ser ut i andra änden av toaletten får inte alltid grönt ljus. Det finns ungefär 720 000 fastigheter som har vattentoalett, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa fastigheter har 147 000 (20%) enbart slamavskiljare, till dessa tillkommer också cirka 74 000 fastigheter (10%) där reningen är okänd. Det innebär för dessa uppskattningsvis runt 200 000 avloppsanläggningar att vattenfasen av urin, avföring och allt annat som spolas ner hamnar i våra vattendrag eller i grundvattnet.
Kopplingen mellan hur våra avlopp ser ut och grundvattnet är viktig. Därför uppmärksammar vi grundvattnet denna världstoalettdag – låt oss göra det osynliga synligt.

Fakta grundvatten

 • Grundvatten är det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.
 • Grundvatten bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom marken och sjunker neråt. När vattnet når en ogenomtränglig yta, exempelvis en sprickfri berghäll, så magasineras vattnet och fyller ut de hålrum som finns i de lösa jordlagren ovanför.
 • Grundvatten används oftast som dricksvatten för de som har egen grävd eller borrad brunn, men även många kommuner använder grundvatten för att producera dricksvatten.
 • Ungefär häften av det kommunala dricksvattnet kommer från grundvatten, eller ett konstgjort grundvatten som man får genom att låta ytvatten passera till exempel en rullstensås.
 • Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt beroende på akviferernas (geologisk bildning som lagrar grundvatten) uppbyggnad. Det är ofta lång omsättningstid på grundvattnet (innan nytt vatten ersatt det gamla), vilket gör att det kan vara svårt att bli av med föroreningar och ta lång tid innan en åtgärd får effekt.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2022-12-02

  Att flytta ut trålgränsen för fisket i Östersjön har länge varit en omdebatterad fråga. Efter att ha fått ett regeringsuppdrag om ett vetenskapligt projekt i maj i år, lämnar nu HaV en första lägesrapport.

 2. Aktuellt 2022-11-30

  Havs- och vattenmyndigheten fick i april 2022 i uppdrag av regeringen att utreda reglering av och lämna förslag till författning om exklusiv rätt att etablera havsbaserad vindkraft i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon.

 3. Aktuellt 2022-11-28

  Ett stort antal hotade arter inom familjen gråhajar får ökat skydd. Det är resultatet av partsmötet i Panama för CITES, en internationell konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter.

Publicerad: 2022-11-18
Sidansvarig: Webbredaktion