Aktuellt 26 maj 2022

Fler vattenskyddsområden förbättrar skyddet av våra dricksvattentäkter

Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

skylt på vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

- Det är glädjande att konstatera att arbetet med att skydda våra större allmänna vattentäkter går framåt. Det kan också konstateras att de satsningar som gjorts under den senaste 4-årsperioden med förstärkta anslag till länsstyrelserna i syfte att öka takten att inrätta vattenskyddsområden också har gett resultat i form av fler beslut och en högre andel skyddade vattentäkter, säger Susanna Hogdin, utredare på miljöprövningsenheten HaV.

Av statistiken framgår att den 31 december 2021 fanns det fler än 1600 vattenskyddsområden i Sverige. Den totala arealen vattenskyddsområde omfattar mer än 1 miljon hektar eller 2 % av Sveriges yta. Under 2021 ökade den sammanlagda arealen med drygt 50 000 hektar.

Här hittar du SCB:s statistiknyhet i sin helhet.

I Sverige finns drygt 1640 allmänna (kommunala) dricksvattenverk med en produktion på minst 10 m³/ dygn eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten registrerade hos Livsmedelsverket.

Mer information om vattenskyddsområden.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion