Aktuellt 15 maj 2022

Nytt förslag kan ge hopp för tumlarna i Östersjön

Idag den tredje söndagen i maj är det Östersjötumlarens dag. Kanske finns bara 500 djur kvar. Ett av de största hoten är oavsiktlig bifångst. Havs- och vattenmyndigheten arbetar nu med ett förslag som ska minska riskerna.

två tumlare

Tumlare. Foto: Sven-Gunnar Lunneryd

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar just nu med ett förslag till regeringen om att tillsammans med fiskare övervaka oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av tumlare.
- För att få mer kunskap behöver vi den öka vetenskapliga insamlingen av data om hur många tumlare som bifångas i fisket. Ju mer data om bifångst som vi får in, desto mer specifika åtgärder kan vi göra i områden där bifångstproblematiken är stor. Då kan vi undvika att till exempel införa ett generellt minskande av fiske över ett större område, säger Anna Hasslow, utredare på miljöövervakningsenheten vid HaV.
Förslaget presenteras för regeringen den 1 juni.

Tre populationer i Sverige

I Sverige har vi tre olika populationer av tumlare i Sverige – Nordsjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen. Läget för de två första är ganska stabilt, men för Östersjöpopulationen är det illa. Man tror att det bara är cirka 500 individer kvar av den populationen och den bedömdes på rödlistan 2020 vara akut hotad.

Hot mot tumlaren

Historiskt har man jagat tumlare. Tillsammans med stora bifångster och miljögifter som påverkar kondition och reproduktion har vi idag bara en liten rest kvar av det stora antalet tumlare som fanns tidigare, även i Östersjön. Ett annat hot mot tumlaren är undervattensbuller som ekolod.

Vad gör HaV för att förbättra läget?

- Nu arbetar vi fram ett förslag till regeringen om ett system för att med hjälp av fiskare övervaka oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av tumlare, sjöfågel och andra däggdjur, säger Anna Hasslow.
Sverige är enligt flera EU-förordningar och direktiv skyldigt att ha övervakningsprogram för att bedöma hur stora bifångsterna är.
- Jag vill betona att detta handlar om vetenskaplig datainsamling för att få bättre kunskap och inte om kontroll av fisket. Det är en utökning av det övervakningsprogram som vi idag gör under EU:s datainsamlingsförordning, säger Anna Hasslow.

Internationellt samarbete

Eftersom tumlaren rör sig över stora områden och över landsgränser samarbetar Sverige med andra länder genom avtal som till exempel ASCOBANS och HELCOM.

Alla kan hjälpa till

Även privatpersoner kan hjälpa till och bidra till forskningen. Om man fiskar med nät och har oturen att få en tumlare som fångst, är man skyldig att rapportera det till polisen. Om man ser tumlare så kan man rapportera det via Naturhistoriska riksmuseets rapporteringsformulär. Det gäller både levande, döda eller strandade tumlare som är i gott skick.
- Allmänhetens rapporteringar ger oss mycket viktig kunskap om tumlare, säger Anna Hasslow.
Situationen för tumlarna i Östersjön är för närvarande inte alls bra. Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att populationen ska nå gynnsam bevarandestatus, bland annat genom ett åtgärdsprogram. Men det kommer att ta tid innan målet är nått.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2022-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion