Aktuellt 31 mars 2022

Frågor och svar om dumpade pigghajar

I slutet av mars kom uppgifter i media om att ett stort antal pigghajar och även rockor dumpats levande och döda i hamnen i Lysekil. Händelsen har väckt ilska och bestörtning och vi på HaV har fått många frågor från media och allmänhet. Här ger vi svar på några av de vanligaste.

Pigghaj.

Pigghaj (Squalus acanthias) förekommer i hela Nordostatlanten. I svenska vatten förekommer arten utefter västkusten ned till Öresund. Den går i sällsynta fall in i Östersjön. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.Foto: Marco Pennbrant/Azote

Vad innebär det att pigghajen är fredad?

Pigghajen är förbjuden att fiska och landa enligt EU-lagstiftning. Arten är fredad i svenska vatten, såväl i fritidsfisket som yrkesfisket. Det innebär att den inte får fiskas vare sig med nät eller handredskap. Man får inte rikta sitt fiske efter arten.

Varför är pigghajen fredad?

Beståndet i Nordostatlanten är kraftigt reducerat. Tillgängliga uppskattningar visar att det är på mycket låg nivå. Artdatabanken klassar arten som akut hotad.

Om en fiskare råkar fånga en pigghaj – vad ska fiskaren göra då?

Pigghajen ska omedelbart återutsättas i havet, där den fångades.

Vad innebär landningsskyldighet?

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och omfattas av en kvot inom EU ska tas ombord och landas. Landningsskyldigheten har införts inom EU för att minimera utkast och oönskade fångster samt för att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

Landningsskyldighet gäller inte för arter som är förbjudna att fiska enligt EU-bestämmelser.

Kan det vara så att en fiskebåt trålat upp en stor fångst och helt enkelt missat att det kom med pigghajar?

Det skulle ju kunna hända. Men de yrkesfiskare som bedriver fiske med bottentrål sorterar generellt sin fångst ombord och då är det osannolikt att missa hajar i fångsten.

Får man kasta tillbaka levande eller döda pigghajar i en hamn?

Ja, men bara under förutsättning att pigghajen är fångad där. Det är inte sannolikt i det här fallet, men om man hittar en död pigghaj i en hamn som är relativt djup så finns ju möjligheten att den fångats på spö som bifångst och sedan dött efter återutsättning.

Allmänt gäller att arter som omfattas av fiskeförbud ska återutsättas där de fiskades. Pigghajarna har sannolikt inte fåtts som fångst i hamnen och ska då inte återutsättas där.

Hur kan bifångster av pigghaj undvikas?

I trålfiske efter kräfta och räka kan en så kallad artselektiv rist användas, den leder ut den större fisken vid ett sorteringsgaller som leder ut i övre delen av trålen.

Oavsett vad som hänt – vad tycker ni på HaV om att det ligger en massa pigghajar på botten av Lysekils hamn?

Det är självfallet både beklämmande och väldigt olyckligt att ett antal akut hotade pigghajar ligger och dör på botten i en hamn. Det är viktigt att de frisläpps direkt vid fångst. Vi förstår att bifångster av pigghaj och andra arter förekommer i olika fiskeredskap, men det är viktigt att hålla sig till de regler som finns för att bidra till att skydda hotade och känsliga arter. 

Är det tänkbart att ett brott har begåtts? Vilket i så fall?

Ja, det kan tänkas. Eftersom fisken uppenbart har tagits med ombord på ett fartyg, för att senare slängas överbord, kan det bli aktuellt med en åtalsanmälan för otillåtet fiske enligt 40 § fiskelagen.

Vad gör ni på HaV nu? Följer ni upp händelsen?

Ja, vi har en dialog med andra myndigheter, till exempel Kustbevakningen. En brottsanmälan är upprättad av Kustbevakningen som också har inlett förundersökning om fiskebrott.

Läs mer om pigghajen här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2022-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion