Aktuellt 28 februari 2022

Uppdaterad statistik om tillförsel av kväve och fosfor till haven

HaV har publicerarat uppdaterad statistik om tillförsel av näringsämnen från Sverige till havet. Statistiken som publiceras idag utgör del av Sveriges officiella statistik. Tidsserien i statistiken har förlängts med två år och redovisar nu tillförsel av näringsämnen under perioden 1995 – 2020.

Max 150 tecken i alternativtext.

De övergödande ämnen som står i fokus är kväve och fosfor. En alltför hög tillförsel kan medföra algblomningar och syrebrist i havet.

– För att skydda miljön i Östersjön och Västerhavet och för att kunna nå ett gott ekologiskt tillstånd måste vi känna till påverkanstrycket från Sverige. En del av trycket beror på hur mycket näringsämnen vi släpper ut i havet, säger Mikael Krysell, enhetschef vid HaV.

Redovisas årligen

Tillförseln av näringsämnen redovisas i statistiken årligen och per havsbassäng uppdelat efter tillförsel från kustbelägna större avloppsreningsverk och -industrier, som båda har direktutsläpp till havet, samt tillförsel via flodmynningar. Tillförsel från flodmynningar summeras med modelluppskattningar av belastningen från de landområden och mindre vattendrag som inte omfattas av den nationella miljöövervakningen för att beräkna hela tillförseln från inlandskällor.

För mer information kontakta:

Mikael Krysell, chef enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010- 698 60 15, e-post mikael.krysell@havochvatten.se

Michael Pohl, utredare enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 61 19, e-post michael.pohl@havochvatten.se

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion