Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Njut av Sveriges stränder och lita på badvattnets kvalitet

Sverige har många härliga badplatser och stränder. På webbplatsen Badplatsen hittar du information om din kommuns badvatten. Vilka badplatser som är bra och vilka som har problem med alger eller föroreningar. Sedan 2012 finns det även en ny märkning av så kallade EU-bad som guidar badsugna om badvattnets kvalitet.


Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier eller alger innebär vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner. Planktonalger som uppträder i stor mängd (algblomning) avger i en del fall giftiga ämnen som kan vålla flera olika slags sjukdomar och besvär.

På en särskild webbplats, Badplatsen, hittar du information om badvatten i din kommun. Där kan du ta del av den senaste informationen i den takt mätresultaten rapporteras in från kommunerna. Här kan du söka fram information om vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgifter om algblomning. Även tidigare säsongers data finns tillgängliga här. Uppgifterna kvalitetssäkras av Smittskyddsinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

EU-bad

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. I Sverige är rekommendationen att bad med mer än 200 badande per dag i snitt ska betraktas som en större badplats. EU-bad kontrolleras enligt EU:s badvattendirektiv som innehåller krav på kontroll av badvatten (provtagning och undersökningar) badvattenprofiler och information till allmänheten.

Från och med badsäsongen 2012 kan alla badsugna numera få information om badvattnets kvalitet i form av tydliga klassificeringsskyltar. Betyget baseras på provtagningarna av badvattnet från de senaste fyra åren. Badvattenkvaliteten anges i fyra nivåer från utmärkt med tre stjärnor till dålig med avrådan från bad.

Europeiska miljöbyråns årliga rapport om Europas badvatten

EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) ger årligen ut en rapport om statusen på Europas badvatten. Här kan du läsa mer om och jämföra badvattenkvalitet från hela Europa.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för bassängbaden

Ansvaret för bassängbadens vattenkvalitet ligger numera hos Folkhälsomyndigheten som övertagit ansvaret från Socialstyrelsen. 

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2014-03-07

Sidansvarig: Lennart Sorby