Förklaring till begrepp kring föreskrifter

Våra föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie HVMFS. Det finns grundföreskrifter, ändringsföreskrifter och konsoliderade versioner.

Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang, och den konsoliderade är bara en sammanställning av grundföreskriften och dess ändringar.

Författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar (som riksdagen utfärdar), förordningar (som regeringen utfärdar) och föreskrifter. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat än vad som angetts där.

Föreskrifter

Föreskrifter är bindande regler. För att vi ska kunna utfärda föreskrifter krävs ett bemyndigande.

Grundföreskrift

Grundföreskriften är den ursprungliga versionen av en föreskrift. Den gäller i sin helhet om den inte ändras eller rättas.

Ändringsföreskrift

Ibland måste reglerna i föreskriften ändras eller kompletteras. Då ger vi ut en ändringsföreskrift i tryck och som pdf. Ändringsföreskriften innehåller bara själva ändringarna.

Konsoliderad version

  • Vi presenterar alltid en konsoliderad version där vi för in ändringarna i grundföreskriften. Den konsoliderade versionen finns både som pdf och i webbversion. Den kan inte användas i rättssammanhang, men den ger en komplett bild av grundföreskriften med ändringar.

Rättelse

Ibland blir det fel i en föreskrift. Då trycks en rättelse som beskriver hur den korrekta texten ska vara.

Omtryck

I vissa fall görs ett omtryck och då förs alla ändringar in i grundföreskriften. Omtrycket blir då en ny version av grundföreskriften.

Övergångsbestämmelser

  • Dessa bestämmelser anger vad som gäller under en övergångsperiod eller i vissa sammanhang när en ny regel ska införas.

Celex

Celexnummer är EU:s numrering av EU-direktiv och EU-förordningar. Genom hänvisningar till celexnumreringen i föreskriften framgår det vilka EU-direktiv och EU-förordningar som genomförs genom föreskriften.

Publicerad: 2014-03-17
Granskad: 2017-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion