Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:16) och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador

Naturvårdsverkets föreskrifter (2008:16) och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724) ska upphöra att gälla vid utgången av december 2022.

Registret senast uppdaterat 2022-11-29

Bemyndigande:

 13 § andra stycket viltskadeförordningen (2001:724)

Upphör gälla:

2022-12-31

Ändringsversioner
Ändringar
HVMFS 2022:19 Pdf, 23.7 kB.

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:16) och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador


Publicerad: 2022-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion