Havs- och vattenmyndighetens förteckning (HVMFS 2020:25) över prövningsgrupper som avses i 39 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

  • Konsoliderad version Pdf, 114.6 kB.

Beslutad den 8 december 2020.

Bemyndigande:

39 a § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Ikraftträdande:

2020-12-08

Ändringsversioner
Ändringar1

HVMFS 2022:16 Pdf, 28.4 kB.

Ändr. bilagan

Bemyndigande: 39 a § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Ikraftträdande: 2022-12-01


HVMFS 2020:25 Pdf, 220 kB.

Ursprunglig utgåva

Havs- och vattenmyndighetens förteckning
över prövningsgrupper som avses i 39 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter;


Publicerad: 2020-12-17
Uppdaterad: 2020-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion