Svenskt trålfiske i Nordsjön (HVMFS 2020:21)

Kompletterande bestämmelser om tillåtna bottentrålar i Nordsjön

Registret senast uppdaterat 2020-09-19

Bemyndigande:

2 kap. 7 §, och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Träder i kraft:

2020-09-17

Celex:

32019R1241, 32020R0123

Ändringsversioner

Ändringar


HVMFS 2020:21PDF

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2020-09-19
Uppdaterad: 2020-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion