Svenskt trålfiske i Nordsjön (HVMFS 2020:21)

Kompletterande bestämmelser om tillåtna bottentrålar i Nordsjön

Registret senast uppdaterat 2020-09-19

Bemyndigande:

2 kap. 7 §, och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Träder i kraft:

2020-09-17

Celex:

32019R1241, 32020R0123

Ändringsversioner

Ändringar

1

HVMFS 2021:17 Pdf, 336.4 kB.

Ändr. 3 § och bilaga 2; ny 3 § och bilaga 3

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-07-01


HVMFS 2020:21 Pdf, 41.8 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2020-09-19
Uppdaterad: 2020-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion