Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:11) om mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskevatten

Föreskrifterna reglerar vilka mätmetoder som ska användas, hur ofta provtagning ska ske och hur mätresultat ska redovisas för att kunna kontrollera kvaliteten på de fiskevatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

NFS 2005:11

Gäller från:

Senast uppdaterad:

Beslutsdatum
:
1 juni 2005

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Publicerad: 2013-11-22
Sidansvarig: Webbredaktion