Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

I föreskriften anges för vilka fiskvatten som förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska tillämpas. Fiskvatten har klassificerats i laxfiskvatten och andra fiskvatten.

NFS 2002:6

Gäller från:

Senast uppdaterad:

Beslutsdatum
:
3 april 2002

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Publicerad: 2013-11-22
Sidansvarig: Webbredaktion