Om diariet

I Havs- och vattenmyndighetens diarium kan du hitta myndighetens ärenden. Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen.

Vad är ett diarium?

Ett diarium är ett register där myndighetens ärenden registreras. På så sätt får myndigheten överblick över sina ärenden. I diariet registreras också de handlingar som varje ärende innehåller, exempelvis brev, e-post, fax och anteckningar.

Författningskraven om diarieföring syftar till att dokumentera allmänna handlingars existens och att i enlighet med offentlighetsprincipen ge allmänheten möjlighet till insyn i och överblick över handläggningen hos myndigheten.

Offentlighetsprincipen ger dig insyn

De ärenden som registreras i vårt diarium innehåller normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen. Denna princip ger möjlighet till kontroll och insyn i myndigheternas verksamhet.

Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i varje enskilt fall pröva om de begärda uppgifterna kan lämnas ut.

Havs- och vattenmyndighetens diarium DIAMARE

Det diarium som finns på webben är en kopia av Havs- och vattenmyndighetens diarium, där vissa uppgifter dolts. De uppgifter som dolts är bland annat

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall

Så här använder du Havs- och vattenmyndighetens diarium

Med hjälp av diariet kan du se vilka allmänna handlingar som finns hos HaV och vilka ärenden som påbörjats och avslutats. Diariet omfattar ärenden som registrerats från och med 1 januari 2013. Om du söker ett ärende från myndighetens start 1 juli 2011 till och med den 31 december 2012 ska du kontakta HaVs registratorer.

I vårt e-diarium kan du se registrerade ärenden från och med den 1 januari 2013.

Kontakta registratorn

Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av de handlingar som ingår i ärendet kan du kontakta våra registratorer.

Publicerad: 2021-05-17
Granskad: 2017-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion