Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljöövervakning Vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten

Bemyndigande:

7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande:

2015-11-01

Ändringsversioner
Ändringar

2

HVMFS 2016:2PDF

Ändring: 19 §

Bemyndigande: 7 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 februari 2016

U

NFS 2015:7PDF

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 november 2015

1

HVMFS 2015:26PDF

Ursprunglig utgåva.

Bemyndigande: 7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 november 2015

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljöövervakning Vattenförvaltning