Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenförvaltning Åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Bemyndigande: 3 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 § och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 2018-01-01

Ändringsversioner
Ändringar  

3

HVMFS 2017:20PDF

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

 

2

NFS 2017:7PDF

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och därmed även HVMFS 2011:14

Ikraftträdande: 1 januari 2018

1

NFS 2006:1PDF

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys enligt förordningen (2004:660) om kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 15 januari 2016

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenförvaltning Åtgärdsprogram