Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenförvaltning Åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten

Bemyndigande: 3 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 § och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 2016-01-15

Ändringsversioner
Ändringar  

U

NFS 2015:11PDF

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 15 januari 2015

U

NFS 2015:12PDF

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvatten

Ikraftträdande: 15 januari 2015

1

HVMFS 2015:34PDF

Ursprunglig utgåva.

Bemyndigande: 3 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 § och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 15 januari 2016

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenförvaltning Åtgärdsprogram