Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenbruk

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar

Registret senast uppdaterat 2012-05-29

Bemyndigande:

2 kap. 18 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2011-06-23

Övrigt:

Upph. FIFS 2001:3

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

2

HVMFS 2012:9PDF

Ändr. 15 §

Bemyndigande: 2 kap. 18 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-05-29

1

HVMFS 2011:4PDF

Ändr. 7, 11, 15 §§

Bemyndigande: 2 kap. 18 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenbruk