Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Särskilda tillstånd Yrkesfiske

Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19)

Registret senast uppdaterat: 2018-07-06

Ändringsversioner
Ändringar

10

HVMFS 2018:10PDF

Ändr. 1 kap. 2-3 §§, 2 kap. 8-10 §§ och 3 kap. 7 a §; ny 6 kap. 12 §.

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 19 §§ samt 6 kap. 8 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-09-01

9

HVMFS 2017:18PDF

Upph. 5 kap. 3 c §, 6 kap. 4 och 12 §§, 7 kap. 2 och 4 §§ och 8 kap. 2 §; ändr. 3 kap. 6 och 8 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap. 9 och 10 §§ och 10 kap. 1 och 12 §§; sex nya paragrafer: 3 kap. 7 a och 8 §§, 4 kap. 2 § och 10 kap. 5 a, 5 b och 10 a §§ samt nya rubriker före 3 kap. 7 a § och 10 kap. 5 a och 10 a §§. 

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 20 §§ förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-12-20 i fråga om 6 kap. 4 och 12 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2 § samt 10 kap. 5 a-5 b §§ och i övrigt 2018-01-01   

8

HVMFS 2016:33PDF

Upph. 6 kap. 1 a, 2 a och 5-8 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 1, 2, 4-6 och 12 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 2, 8 och 11 §, 6 kap. 1, 2 , 3-4 och 9-10 §§, 7 kap. 1 och 4 §§ och 8 kap. 2 § samt rubriken till 6 kap., rubriken närmast före 3 kap. 2 § och rubriken närmast efter rubriken 6 kap.; ett nytt kapitel 10 kap.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-01-01   

7

HVMFS 2016:19PDF

Ändr. 3 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-06-08 

6

HVMFS 2016:13PDF

Upph. rubrik efter 6 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 1, 3a och 4 §§; två nya paragrafer 5 kap. 3b och 3 c §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-04-20

5

HVMFS 2016:10PDF

Ändr. 6 kap. 1-2 §§, 4-5 §§ och 9§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-03-15

4

HVMFS 2016:5PDF

Ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 5 kap. 1 och 2 §§, 4-6 §§; tre nya paragrafer 5 kap. 1 a, 3a, och 6 a §§ samt nya rubriker närmast före 5 kap. 3 a, 4 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-03-01

3

HVMFS 2015:33PDF

Upph. 6 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-01

2

HVMFS 2015:8PDF

Ändr. 1 kap. 3 § och 9 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-07-01

1

HVMFS 2015:6PDF

Ändr. 3 kap. 8 §, 6 kap. 1, 2, 9 och 10 §§ samt 8 kap. 1 §; två ny paragrafer 6 kap. 1 a och 2 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-05-01

 

HVMFS 2014:19PDF

Ursprunglig utgåva

 

Bemyndigande:

2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2014-10-01

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Särskilda tillstånd Yrkesfiske