Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21)


Bemyndigande:

2 kap. 7 och 18 a §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt 39 § 2 förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Ikraftträdande:

2020-01-01

Ändringsversioner
Ändringar
HVMFS 2019:21PDF

Ursprunglig utgåva

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 18 a §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt 39 § 2 förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Ikraftträdande: 10 december 2019


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut