Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Havsförvaltning Miljökvalitetsnormer Bedömningsgrunder

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Registret senast uppdaterat 2014-07-01

Bemyndigande:

20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande:

2012-07-15

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

1

HVMFS 2012:29PDF

Ändringar i bilaga 3 och bilaga 4

Bemyndigande: 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande: 2012-10-15

2

HVMFS 2014:14PDF

Ändringar i 3 §, rubrikerna till kartorna 3-5 i bilaga 1, bilagorna 2-4, övergångsbestämmelserna

Bemyndigande: 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande 2014-07-01. De i bilagorna 2, 3 och 4 angivna och beskrivna indikatorerna ska tillämpas från och med följande datum det år de är funktionella, vilket är den 15 juli 2012, 1 oktober 2016 eller 1 januari 2018.

 

HVMFS 2012:18PDF

Ursprunglig utgåva

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Havsförvaltning Miljökvalitetsnormer Bedömningsgrunder

Publicerad: 2013-11-20
Uppdaterad: 2015-01-21

Sidansvarig: Webbredaktionen