Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten

Registret senast uppdaterat 2016-05-12

Bemyndigande:

 22 § badvattenförordningen (2008:218)

Ikraftträdande:

2012-07-01

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

2

HVMFS 2016:16PDF

3-5 §§, 5-7 §§, 9-11 §§, 13 och 19 §§, bilaga 1 och bilaga
3

1

HVMFS 2012:14PDF

Ursprunglig utgåva

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift