Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Utlysning av medel för lokal utveckling av Marin Pedagogik

Havs- och vattenmyndigheten utlyser totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter inom marin pedagogik. Du kan söka medel för antingen praktiska aktiviteter eller för läromaterial.

HaV utlyser medel för att stimulera utveckling av nya, eller befintliga, lokala aktiviteter eller utveckling av kunskapsmaterial som stimulerar barns och ungas intresse och förståelse för haven, människans påverkan av havsmiljön och hur vi människor kan bidra till ett hållbart nyttjande och förvaltande av ekosystemen i havet och i de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön (Marin Pedagogik).

Vem kan söka?

 • Utlysningen gäller endast för svensk aktör, offentlig eller ideell som arbetar praktiskt med att skapa intresse och förståelse bland barn och/ eller ungdomar när det gäller hav och havsmiljö.
 • Projektet ska ha fokus på Svenska hav och/ eller de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön
 • Projektet kan avse kunskapsmaterial (läromaterial) och/ eller pedagogiska aktiviteter
 • Projektets målgrupp ska vara barn och ungdomar
 • Bidrag kan endast sökas för praktiskt tillämpbara insatser och kunskapsmaterial
 • Medel kan endast sökas för 2018
 • Medel kan inte sökas för lönekostnader i befintlig verksamhet
 • Projektet får inte finansieras genom annat statligt stöd

Ansökan

Skicka din ansökan digitalt senast 2018-05-17 till havochvatten@havochvatten.se med kopia till monica.forsell@havochvatten.se

Ange ”Ansökan Marin Pedagogik 2018 Dnr 219-18” i ämnesraden

AnsökningsblankettWord

Anvisningar för ansökningsblankettPDF

Observera: Ansökningar som lämnas in omfattas inte av sekretess, om inget annat beslutas i varje enskilt ärende.

Beslutskriterier

  • Lokala upplägg/ metoder/ material som har potential att spridas nationellt prioriteras.
  • Material, metoder och upplägg som kan användas av både aktörer utanför förskola/skola och inom det obligatoriska skolväsendet prioriteras.
  • Innovativa metoder/ upplägg som har potential att spridas nationellt prioriteras.

  Besked och utbetalning

  Vår ambition är att lämna besked till de projekt som beviljats bidrag under vecka 23-24.

  Beviljade medel beräknas kunna betalas ut i juni/ juli 2018.

  Observera att utlysningen gäller totalt 2 500 000 SEK. Vi kan inte garantera att de projekt som beviljas medel får full finansiering enligt ansökan.

  Slutföra och slutrapportera projekt som fått bidrag

  Bidraget gäller för 2018. Senast den 7 januari ska slutrapport vara HaV tillhanda.

  Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

  Taggar: Bidrag

  Publicerad: 2018-04-17

  Sidansvarig: Webbredaktionen