Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Yrkesfiske

Ersättning för skador orsakade av säl

Sälarnas skador på det småskaliga fisket har ökat de senaste åren. Skadorna kan ersättas med viltskademedel. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Ansökan om stöd för förebyggande åtgärder ska från och med 1 januari ansökas hos Jordbruksverket eller din länsstyrelse.

Du kan söka ersättning för förlorad inkomst på grund av skador orsakade av säl hos din länsstyrelse.

Rapportera sälskador i loggboken

Eftersom det inte är möjligt att uppskatta hur stor del av fångsten som är förlorad, måste yrkesfiskare rapportera hur många redskap som varit utsatta för skador. Rapporteringen ska göras både i den dagliga loggboken, e-loggboken och kustfiskejournal som rapporteras månadsvis.

Från och med 2012 handläggs den del av viltskadeanslaget som berör skador orsakade säl av Havs- och vattenmyndigheten. Vi fördelar anslaget till berörda länsstyrelser som i sin tur fördelar medlen till de enskilda fiskarna. Grundprincipen är att skador helst ska förebyggas.
 
Under 2015 betalade HaV ut 20 miljoner kronor i viltskademedel för att förebygga och åtgärda skador av säl. Anslaget fördelades så att cirka 5 miljoner kronor gick till förebyggande åtgärder och cirka 15 miljoner kronor i ersättning för skador på fisket. En av anledningarna till att sälskadorna ökat är att sälarna blivit fler, och de har också lärt sig att söka upp fiskeredskapen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Yrkesfiske

Publicerad: 2014-02-10

Sidansvarig: Webbredaktionen